Kuva muuttuu sormella tai hiirellä liikuttaen. Äänen saa päälle oikeasta alakulmasta.
Kuvat ja ääni: Sara Hornig Suunnittelu: Kari Kuukka
Tekstien lähteet: Ohisalo, Maria & Saari, Juho (toim.) (2014) Kuka seisoo leipäjonossa? Ruoka-apu 2010-luvun Suomessa. 
JOKAPÄIVÄINEN LEIPÄMME
Suomen leipäjonoissa seisoo joka viikko 20 000-25 000 ihmistä. Yli 80 % heistä ei tulisi toimeen ilman ruoka-apua. Puolella kävijöistä jää pakollisten menojen jälkeen kuukaudessa käyttörahaa 100 € tai vähemmän. 1990 -luvun laman aikaan aloitettu ilmaisen ruoan jakaminen oli tarkoitettu tilapäiseksi. Siitä on kuitenkin muodostunut pysyvä ilmiö. Sara Hornig kuvasi jonottavien ihmisten ruokakassit keväällä 2014 Myllypuron leipäjonossa. Taustalla kuultava ääni on tallenettu myös ruokaa jaettaessa.
- Liikuta kuvaa sormella tai hiirellä -
Kuvat ja ääni: Sara Hornig Suunnittelu: Kari Kuukka
JOKAPÄIVÄINEN LEIPÄMME
Tekstien lähteet: Ohisalo, Maria & Saari, Juho (toim.) (2014) Kuka seisoo leipäjonossa? Ruoka-apu 2010-luvun Suomessa.
Suomen leipäjonoissa seisoo joka viikko 20 000-25 000 ihmistä. Yli 80 % heistä ei tulisi toimeen ilman ruoka-apua. Puolella kävijöistä jää pakollisten menojen jälkeen kuukaudessa käyttörahaa 100 € tai vähemmän. 1990 -luvun laman aikaan aloitettu ilmaisen ruoan jakaminen oli tarkoitettu tilapäiseksi. Siitä on kuitenkin muodostunut pysyvä ilmiö. Sara Hornig kuvasi jonottavien ihmisten ruokakasseja Myllypuron leipäjonossa. Taustalla kuultava ääni on tallennettu myös ruokaa jaettaessa.