Työsken­telemme sekä lineaarisen että non-lineaarisen multi­median keinoin. Lisää töitä Julkaisuja-sivullamme.